post

Двете големи групи зехтин, които са познати в наши дни, са зехтините, добивани от цели маслини (olive oil) и т.нар. помас зехтини (olive pomace oil), които се произвеждат чрез третирането на маслиново кюспе (смес от костилки, кори и останки на плода) с разтворители (солвенти). Общото при тях е, че и при двата вида не се допускат примеси от други маслодайни източници.

Видовете зехтин, които е важно да познавате

Екстра върджин зехтинът е добре разпознаваем сред хората като най-висококачественият зехтин с отлични вкусови характеристики и с киселинност под 0,8%. Безспорно след него се нарежда върджин зехтинът, чиито показатели силно се доближават до първия в класацията, но при него свободните мастни киселини не надвишават 2%. Ламповият зехтин е с киселинност, надвишаваща 3,3%, и най-често е извлечен от негоден или некачествен продукт. Рафинираният зехтин (най-често се рафинира ламповият зехтин) е с киселинност под 0,3% в резултат на рафинирането – метод, при който се използва натриев хидроксид, последван от миене, сушене, обезцветяване, отстраняване на аромат и филтриране. Този продукт не намира мястото си сред продуктите, годни за за човешка консумация, в рамките на Европейския съюз. Обикновеният зехтин е смес от рафинирани и нерафинирани върджин масла със свободни мастни киселини под 1%. Това всъщност е и най-разпространеният на пазара продукт, предлаган в своите разновидности съобразно цена, качество и пр.

Помас зехтините са по-малко познати, тъй като те не притежават характерните за този продукт вкусови и здравословни качества. Те са 3 вида. Първият е суров помас зехтин, който представлява суровият маслен продукт след излизането му от екстрактора и премахването на значително количество от разтворителя. Не е годен за човешка консумация и подлежи на рафиниране. Рафиниран помас зехтин е този, при който свободна киселинност е под 0,3%. Той подлежи на рафиниране по същите методи, които се използват и при рафинирания зехтин. Европейското законодателство не класифицира този продукт като годен. Третият вид е помас зехтин – смес с киселинност под 1% от рафиниран помас зехтин и върджин зехтин, при продажбата на който е задължително споменаването на думата “Pomace”.

Компанията ни предлага трите основни вида зехтин с марка Арголис – Екстра върджин, Върджин и Помас, като гарантираме за качеството на всеки един от тях. Можете да се запознаете с тях в сайта на Маслини Стефаника – www.stefanika.com

Видяно: 59 пъти

Коментари